Hong Kong autonomy

China’s Xi tells Hong Kong he seeks ‘far-reaching future’
World

China’s Xi tells Hong Kong he seeks ‘far-reaching future’

Chinese President Xi Jinping said on Thursday China would work to ensure a “far-reaching future” for Hong Kong’s autonomy, but…
Back to top button